11. Sudoměřické koniny

5.9.2016 - 17.9.2016 Srdečně zveme všechny jezdce i diváky na 11. sudoměřické koniny.


PROPOZICE

 

11. Sudoměřické koniny

 

 

17. 9. 2016

 

Křížky – oddělení A pro začátečníky – možno i s vodičem

oddělení B pro jezdce I koně bez omezení

Startovné 100 Kč.

 

Parkur do 60 cm – pro jezdce i koně bez omezení

Startovné 150 Kč.

 

Parkur do 80 cm – pro jezdce i koně bez omezení

Startovné 150 Kč.

 

Parkur do 90 cm – pro jezdce i koně bez omezení

Startovné 150 Kč.

 

Parkur do 110 cm – pro jezdce i koně bez omezení

Startovné 150 Kč.

 

 

 

Drezura v maskách

Soutěž pro všechny jezdce, může být i víc jezdců pohromadě - musí mít minimálně jednoho koně na kterým nemusí jet (např. práce ze země). Jde hlavně o to zaujmout porotu

Startovné: 100 Kč

 

 

Barely

Soutěž pro všechny jezdce i koně, rozdělená do kategorie začátečníků (možno i s vodičem) a ostatních jezdců.

Startovné: 100 Kč

 

Slalom

Soutěž pro všechny jezdce i koně, rozdělená do kategorie začátečníků (možno i s vodičem) a ostatních jezdců.

Startovné: 100 Kč

 

 

Prezentace: od 8,30 hod.

Úhrada startovného: při prezentaci, která je pro první soutěž do 9.00 hod.

Začátek soutěží: 10.00 hod

 

 

Kontakt - Hanka Šonková 739277504

e-mail: info@farmaulesa.cz

 

Přihlášky – do 15. 9. 2016

 

Ubytování je možné zajistit v penzionu, ustájení dle možností po domluvě, pro účastníky závodů bude večer posezení s muzikou, možno ubytování ve stanech nebo v karavanech.

 

Veškeré náklady spojené s účastí na akci hradí vysílající složka, pořadatel nepřebírá žádné záruky za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodu a jejich koně, včetně vybavení

 

Veterinární předpisy: Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2016 (průkaz koně, platné očkování, krve – ne starší 6-ti měsíců !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Akce není pořádána pod jezdeckým klubem, tudíž jezdci nemusí mít licenci ani kartičku hobby jezdce, naopak musí mít slušné jezdecké ustrojení, včetně všech bezpečnostních pomůcek tj. pro parkury platí, že všichni jezdci v parkuru musí mít bezpečnostní přilbu a všichni jezdci do 16 let musí mít bezpečnostní vestu. Pro barely a slalom je pak bezpečnostní přilba povinná pro všechny jezdce do 18 let).

 

 

 

Zákaz vstupu psů do celého areálu.