Farma u lesa v současnosti

Farma vznikla v těsné blízkosti původního statku rodiny Šonků. Statek je v současné době kompletně zrekonstruovaný, v zázemí statku jsme vybudovali dva prostorné stylově vybavené apartmány. V další části vnikla společenská místnost se zázemím.  Farma u lesa byla založena v roce 1992, kdy byly tzv. na zelené louce vybudovány první dvě haly na výkrm brojlerů s kapacitou 50 tisíc kusů. V roce 1995 byla přistavěna třetí hala a následně v roce 1997 hala čtvrtá. Celková kapacita v současné době činí 110 tisíc kusů.

V roce 2000 jsme rozšířili činnost o chov masného skotu plemene Aberdeen Angus a ze stávajícího stádečka 5-ti matek máme v současnosti 50 matek a jednoho plemenného býka. V lednu až březnu se rodí telata, která zůstávají s matkami na pastvě. V roce 2001 byl založen jezdecký klub JK Farma u lesa, na farmě v té době byli pouze dva koně, které jsme používali pouze pro svoje potěšení. Od roku 2005 jsme rozšířili činnost o ustájení koní a posléze i o výcvik koní a jezdců.

V současné době je na farmě ustájeno okolo 30 koní a jezdecký klub má základnu okolo 30-ti jezdců, nejčastěji dívek ve věku 6-15 let. Již třetím rokem pořádáme jezdecké kurzy a soustředění jak pro děti tak pro dospělé. K dispozizi máme velkou pískovou jízdárnu vybyvenou drezurním obdélníkem a novým skokovým materiálem.  V následujících letech plánujeme vystavět jezdecký areál s halou a novým zázemím pro koně i jezdce. V oblasti výživy koní jsme zástupci firmy Schaumann.