Historie farmy

Za to, že dnes můžeme Historiehospodařit a žít v Sudoměřicích u Bechyně, vděčíme naším předkům. Šonkovi se vyskytují na Bechyňsku snad v každé vsi.  Zásluhu na tom podle vyprávění má prý pan Petr Vok z Rožmberka, který vlastnil v 16. století Bechyňské panství a zasloužil se o jeho rozmach.

Říká se, že Šonkovi tehdy pozval z Uher, aby pozvedli selský a myslivecký stav chudého Bechyňska. Statek, ve kterém Historiežijeme a který byl v té době v Sudoměřicích největší, vybudoval náš dědeček se svojí matkou a se svými sourozenci. Dědečkův otec (náš pradědeček) padl v první světové válce na italském bojišti. Dědeček si postupně u statku vybudoval malé hospodářství (asi osm krav, dva páry koní, prasnice se selaty,  výkrm býčků a 12 ha polí). Když bylo hospodářství slušně zajeté, přišla v roce 1957 nucená kolektivizace a hospodářství skončilo jako součást JZD. Obnovit hospodářství se podařilo až nám v roce 1991,  kdy jsme 1. května zahájili činnost otevřením prodejního střediska drůbeže.