Změna

26.3.2010 Vzhedem k tomu, že jsme zásadně rozšířili nabídku našich služeb budou veškeré činnosti spojené s jezdectvím, ustájením a ubytováním fakturovány na naší společnost Farma u lesa a. s.

V dřívějších letech veškerou činnost spojenou s jezdectvím a jízdou na koni zajišťovala nezisková organizace JK Farma u lesa, která není plátcem DPH. Vzhledem k tomu, že jsme výrazně rozšířili služby nabízené naším klientům nelze již vše fakturovat přes tento jezdecký klub a proto od začátku roku 2010 přešla veškerá činnost spojená s jezdectvím, ustájením a ubytováním pod společnost Farma u lesa a. s., která je plátcem DPH, tudíž u všech vystavených dokladů bude účtováno DPH 20 %, kromě u dokladů za ubytování, kde je DPH stanoveno na 10 %. Tato daň bude nově účtována i k cenám uvedeným u jednotlivých služeb na našich stránkách.