Chov masného skotu Aberden Angus

Chov masného skotu Aberden Angus

 

V roce 2000 jsme rozšířili činnost o chov masného skotu plemene Aberdeen Angus a ze stávajícího stádečka 5-ti matek máme v současnosti 50 matek a jednoho plemenného býka. V lednu až březnu se rodí telata v nově zrekonstuovaném zimovišti, přes léto se celé stádo pase na cca 38 ha pastvin. Telátka ze zástavu na podzim prodáváme.